Dětský den s lesními bytostmi

12.06.2021

Již tradičně jsme společně se členy komunity připravili zábavné odpoledne pro děti v rámci připomenutí Dne dětí. Společně s mládežníky z uskupení Romano Rat jsme připravili pohádkovou stezku s lesními bytostmi. Na jednotlivých stanovištích byly připravené úkoly, které děti plnily a získávaly odměny a sladkosti. Touto cestou bychom také chtěli poděkovat za podporu akce Statutárnímu městu Liberci, Libereckému kraji, výrobci cukrovinek MOCCA, s. r. o. a společnosti Odštěpnému závodu Gold Metal Services LTD. Akce se těší veliké oblibě a je určena pro celou rodinu.