Informace o našem spolku

Oficiální název: Comunités, z. s.

Statutární orgán: předseda, místopředseda 

Předseda: Ing. Jan Kanaloš; místopředseda: Iveta Bílková

Forma: zapsaný spolek

IČO: 077 81 652

Adresa pro komunikaci: Na Výšinách 440/14, 460 01 Liberec

Comunités, z. s. (dále jako "Comunités") je zapsaný spolek, který vznikl na základě aktivizace Romů. Tato aktivizace probíhala prostřednictvím komunitních setkání. Spolek byl založen počátkem roku 2019, ovšem aktivity, které tito Romové realizovali, započaly již v roce 2017. Mezi nimi je možné jmenovat realizaci různých volnočasových aktivit pro děti a mládež, organizaci osvětových komunitních setkání a organizaci debat nad důležitými otázkami, které se Romů přímo dotýkají. 

Jaká je naše vize?

1 místo 100 možností - Romové v naší komunitě tvoří plnohodnotnou součást společnosti, jsou schopni předávat svůj odkaz mladším generacím tak, aby si tyto generace dokázaly zajistit svou existenci v budoucnosti a najít své místo.

Co říká naše logo?

Logo spolku je tvořeno černou a bílou barvou. Dominuje jí černý kruh, který symbolizuje spojení, společnou práci a semknutost komunity. Uprostřed kruhu je umístěn název spolku Comunités. Prosté, jednoduché, ale přitom výstižné.

Jaké jsou naše hodnoty a účel spolku?

Hodnotami našeho spolku jsou především důvěra a pravda, týmová spolupráce, tradice a kultura romského národa, předávání odkazu mladším generacím a nedílnou součástí našich hodnot je také pozitivní přístup k lidem.

Účelem spolku je podpora rozvoje příslušníků komunit a etnických menšin v České republice, zvyšování úrovně partnerských vztahů těchto menšin s orgány místní samosprávy, státní správy a dalšími organizace i komerční sférou. Nedílnou součástí této podpory je snaha o zvyšování vzdělanosti a kompetencí a také podpora aktivního občanství minorit.

Jaké jsou naše oblasti aktivit?

  1. vzdělávání členů spolku: rozvoj schopností členů spolku pomocí účasti na odborných seminářích a školeních; rozvoj dovedností členů spolku, kdy se realizační tým zaměřuje na realizaci aktivit s cílovou skupinou;
  2. rozvíjení romské kultury: prezentace a rozvoj romské kultury prostřednictvím kulturních aktivit a setkání; rozvoj romského jazyka prostřednictvím neformálních vzdělávacích aktivit;
  3. komunitní aktivity s cílovou skupinou: předávání odkazu - zapojení mladistvých do aktivit spolku, předávání tzv. romipen (romství); komunitní setkávání - propojení Romů v oblasti okresu Liberec; volnočasové vzdělávací aktivity pro děti, mládež a mladé dospělé.
Naši cílovou skupinu představují:
  • romské a neromské děti a mládež s potřebami aktivního trávení volného času a dovzdělání,
  • romští studenti a středoškoláci,
  • mladí dospělí se zájmem o romskou kulturu,
  • aktivní osoby ze sekundární komunity či osoby s potenciálem stát se aktivními členy komunity,
  • romské ženy s potřebou aktivizace a emancipace.

Pomáháme!

I přesto, že se jsme neziskovou organizací, snažíme se podpořit ty, kteří to potřebují. Věříme, že pomoc druhým by neměla být nikomu z nás cizí. A to právě v těch situacích, kdy naše systémy i ve 21. století přestávají fungovat. Proto pečlivě vybíráme životní příběhy lidí a dětí, kterým pomáháme.

Ukrajina v tom není sama

Je důležité připomínat si přátelství a vazby v dobách dobrých. O to více důležité je si tyto vazby připomínat a udržovat v dobách zlých. Společně s naší komunitou jsme podpořili Ukrajince a Ukrajinky, kteří nyní bojují o svůj domov, o svou zemi. V posledních dnech si uvědomuje, jak křehká může být svoboda, ve které žijeme. Děkujme za ni a nebuďme lhostejní, k tomu, co se děje v našem domově - v Evropě. 


Hodně síly pro Moravu

Je potřeba si navzájem pomáhat, zvláště ve chvílích, kdy jsou to nešťastné události nečekané a s drtivými dopady. O neštěstí na jižní Moravě se bude zřejmě dlouho mluvit. Věříme však, že se vše dá zvládnout - SPOLEČNĚ! Postižené jsme tak podpořili částkou 500 Kč.

Židle pro Vojtu

Mladého muže jsme v jeho životním příběhu podpořili částkou 2 500 Kč.


Liberecký kraj sobě

V době covidové je mnoho věcí jinak a všechno se mění. Proto Liberecký kraj vyhlásil veřejnou sbírku pro nákup ochranných a dezinfekčních prostředků, přístrojů a dalších pomůcek proti koronaviru COVID-19. Tu jsme podpořili částkou 1 300 Kč.