Podpořili nás

Tato nadace podpořila fungování našeho spolku darováním materiálu pro chod dílen tvořivosti. Aktivita se zaměřuje na rozvoj výtvarných dovedností dětí a zároveň napomáhá smysluplnému trávení jejich volného času. 


Společnost Cromaplast se zaměřuje především na automobilový průmysl. Avšak společenské hodnoty jí nejsou cizí a podpořila nás finanční částkou. Díky tomuto daru se nám podařilo realizovat komunitní setkávání roce 2019 a zajistit chod naší komunitní klubovny a komunitní garáže.


Již tradiční výrobce sladkostí a cukrovinek v Liberci. Především díky tomuto dárci jsme mohli realizovat aktivity pro děti a mládež. V roce 2021 a 2022 nás tato společnost opět podpořila cukrovinkami pro realizace Dne dětí.


Statutární město Liberec je již dlouhodobě naším partnerem. Poskytuje nám podporu pro realizaci komunitních aktivit a napomáhá nám tak rozvíjet komunitní práci. Díky podpoře města Liberce se nám podařilo zrealizovat projekt Týden Romů - Melodia 2022 a 2023.


Liberecký kraj je další náš důležitý partner na úrovni samosprávy. Společně nastavujeme koncepci rozvoje Romů v kraji a také se snažíme o rozvoj komunit v kraji. Za finanční podpory Libereckého kraje se podařilo úspěšně realizovat následující aktivity: 

  • projekt Komunitní aktivity na Liberecku II a III, projekt Podpora kapacit komunitní práce v romské komunitě v Liberci,
  • FC Comunités v letech 2021 až 2023,
  • Týden Romů - Melodia 2022 a 2023.

Díky podpoře Ministerstva kultury České republiky se nám podařilo v roce 2022 realizovat náš první větší počin, a to kulturně-emancipační komunitní projekt Týden Romů - Melodia 2022. Tato akce je v našem regionu jedinečná a důležitá a podporu jsme získali také v roce 2023.


Již několik let realizujeme kurzy romštiny pro začátečníky. Velice nás těší zájem i mimo romskou komunitu o tento jazyk. Děje se tak také díky podpoře z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kterému bychom touto cestou chtěli poděkovat. Podpory si vážíme v roce 2022, tak také v roce 2023. Palikeras!


Od ledna 2024 do prosince 2025 realizujeme projekt Podpora komunitní práce a komunitního organizování za účelem zvyšování občanských kompetencí Romů v Liberci, který je financován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je zvýšení občanských kompetencí Romů prostřednictvím realizace komunitní práce a komunitních aktivit na Liberecku. Projekt je realizován z OP Z+, výzva č. 44 Podpora integrace romské menšiny.


A děkujeme také všem individuálním dárcům, kteří nás podpořili a i nadále podporují v naší činnosti i aktivitách, bez nich by to také nešlo. Nejen v rámci kampaně Proměň perly v živé příběhy, ale také v celoročním působení.

Děkujeme!