Podpořili nás

Tato nadace podpořila fungování našeho spolku darováním materiálu pro chod dílen tvořivosti. Aktivita se zaměřuje na rozvoj výtvarných dovedností dětí a zároveň napomáhá smysluplnému trávení jejich volného času. 


Společnost Cromaplast se zaměřuje především na automobilový průmysl. Avšak společenské hodnoty jí nejsou cizí a podpořila nás finanční částkou. Díky tomuto daru se nám podařilo realizovat komunitní setkávání roce 2019 a zajistit chod naší komunitní klubovny a komunitní garáže.


Již tradiční výrobce sladkostí a cukrovinek v Liberci. Především díky tomuto dárci jsme mohli realizovat aktivity pro děti a mládež. V roce 2021 a 2022 nás tato společnost opět podpořila cukrovinkami pro realizace Dne dětí.


Statutární město Liberec je již dlouhodobě naším partnerem. Poskytuje nám podporu pro realizaci komunitních aktivit a napomáhá nám tak rozvíjet komunitní práci. V roce 2022 se díky podpoře města Liberce podařilo zrealizovat projekt Týden Romů - Melodia 2022.


Liberecký kraj je další náš důležitý partner na úrovni samosprávy. Společně nastavujeme koncepci rozvoje Romů v kraji a také se snažíme o rozvoj komunit v kraji. Za finanční podpory Libereckého kraje se podařilo úspěšně realizovat následující aktivity: 

  • projekt Komunitní aktivity na Liberecku II a III,
  • FC Comunités 2021 a 2022,
  • Týden Romů - Melodia 2022 a Vakeras! - Mluvíme!.

Díky podpoře Ministerstva kultury České republiky se nám podařilo v roce 2022 realizovat náš první větší počin, a to kulturně-emancipační komunitní projekt Týden Romů - Melodia 2022. Tato akce je v našem regionu jedinečná a důležitá, proto věříme, že se nám podaří podporu získat i v dalších letech.


I v roce 2022 realizujeme kurz romštiny pro začátečníky. Velice nás těší zájem i mimo romskou komunitu o tento jazyk. Letos se tak děje také díky podpoře z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kterému bychom touto cestou chtěli poděkovat. Podpory si velice vážíme. Palikeras!


A děkujeme také všem individuálním dárcům, kteří nás podpořili a i nadále podporují v naší činnosti i aktivitách, bez nich by to také nešlo. Nejen v rámci kampaně Proměň perly v živé příběhy, ale také v celoročním působení.

Děkujeme!