Podpořili nás

Tato nadace podpořila fungování našeho spolku darováním materiálu pro chod dílen tvořivosti. Aktivita se zaměřuje na rozvoj výtvarných dovedností dětí a zároveň napomáhá smysluplnému trávení jejich volného času. 


Společnost Cromaplast se zaměřuje především na automobilový průmysl. Avšak společenské hodnoty jí nejsou cizí a podpořila nás finanční částkou. Díky tomuto daru se nám podařilo realizovat komunitní setkávání roce 2019 a zajistit chod naší komunitní klubovny a komunitní garáže.


Již tradiční výrobce sladkostí a cukrovinek v Liberci. Především díky tomuto dárci jsme mohli realizovat aktivity pro děti a mládež. V roce 2021 nás tato společnost opět podpořila cukrovinkami pro realizace Dne dětí.


Statutární město Liberec je již dlouhodobě naším partnerem. Poskytuje nám podporu pro realizaci komunitních aktivit a napomáhá nám tak rozvíjet komunitní práci.


Liberecký kraj je další náš důležitý partner na úrovni samosprávy. Společně nastavujeme koncepci rozvoje Romů v kraji a také se snažíme o rozvoj komunit v kraji. Za finanční podpory Libereckého kraje se podařilo úspěšně realizovat projekt Komunitní aktivity na Liberecku II v roce 2020. V roce 2021 nás Liberecký kraj finančně podpořil při realizaci projektu Komunitní aktivity na Liberecku III.


Děkujeme!