Když je nám kultura všem společná

I letos se potkáme! Opět i ty můžeš být součástí týdne Melodia, který není obyčejným projektem. Zaměřuje se na posílení postavení Romů ve společnosti ve spojení s rozvojem jejich kultury. 

Proč zrovna Melodia? Je to o kultuře, umění a hudbě, emancipaci, ale také o společném setkávání, pozitivních zážitcích a dialogu různých kultur. A tak jsme hledali společný pojem pro vše uvedené, ale také srozumitelné v různých jazycích. Melodia představuje harmonii - sled tónů, jak v životě, tak v kultuře.


Nechceš, aby ti z příprav a samotné Melodie 2023 něco uteklo?


A na co se můžeš během Melodia 2023 těšit?

ZAHAJOVACÍ KONCERT

22. srpna 2023; 17 hodin - Liberecká radnice

EMACIPAČNÍ WORKSHOP

23. srpna 2023; 14 hodin - Komunitní klubovna Comunités

QUEEN OF ROMANY

24. srpna 2023; 19:30 hodin - Severočeské muzeum v Liberci

SLAVNOSTNÍ GALAVEČER

25. srpna 2023; 20 hodin - Severočeské muzeum v Liberci

ZÁVĚREČNÝ KONCERT

9. září 2023; 14 hodin; večerní část poté od 20 hodin - Eurocentrum v Jablonci nad Nisou


Melodia 2023

Vše začne 22. srpna před libereckou radnicí zahajovacím koncertem od 17 hodin, kde bude dán prostor mladým a lokálním umělcům a tvůrcům. Týden pokračuje emancipačním seminářem zaměřeným na identitu. Ve čtvrtek se v Severočeském muzeu v Liberci sejdeme u příležitosti Queen of Romany, akce zaměřená na emancipaci romských dívek a žen začíná v 19:30. V pátek 25. srpna proběhne také v Muzeu od 20 hodin slavnostní galavečer, při kterém dojde k ocenění romských osobností, které nominovala a vybrala sama romská komunita. Vše završí závěrečný koncert v Eurocentru v Jablonci nad Nisou dne 9. září od 14 hodin.

Zahajovací koncert 

Melodia 2023

Zahajujeme! Kdy a kde? 22. srpna 2023 u liberecké radnice. V tomto kulturně-komunitním prostoru dostanou slovo hlavně lokální umělci. Od 17 hodin začne nejen hudební, ale také umělecká párty, která odstartuje celo Melodii 2023. Představí se ti Ondra Gizman se svojí kapelou, Jocker Barber´´ s šou, Groove Band a další. 

Dobrá hudba, dobří umělci, vynikající jídlo, výborná atmosféra, skvělí lidé a plno příležitostí pro setkávání a bourání bariér. To je Melodia 2023 ... Buď součástí i ty!


Queen of Romany

Melodia 2023

Queen of Romany dává prostor romským a neromským dívkám a ženám. Název odkazuje k romské zpěvačce Věře Bílé a jejímu druhému albu, které se právě jmenuje Queen of Romany (v překladu Královna Romů). Její úspěch jako ženy je proto odkazem celé akce.

Porota během večera hodnotí nejen krásu, ale také to, kam se účastnice posunuly v rámci osobnostního rozvoje. Snažíme se tak vytvářet podmínky pro růst cílevědomosti a sebevědomí a věříme, že to napomůže osobnímu růstu dále v osobním životě. Uvidíme se 24. srpna od 19:30 hodin.


Slavnostní galavečer

Melodia 2023

Vyzvedávat dobré příklady v romské komunitě je velmi důležité. O to důležitější je, když tyto osobnosti vybírá přímo sama komunita. Melodia 2023 tak pokračuje slavnostním galavečerem, na kterém budou oceněny osobnosti, také za přítomnosti politických zástupců. Setkáme se ve slavnostních prostorech Severočeského muzea v Liberci 25. srpna 2023 od 20 hodin. Chceme tak ukázat také to, že i Romové umí ocenit své osobnosti a umožnit tak hrdé setkání členů komunit. Vstup pouze ve společenském oděvu a s pozvánkou.


Závěrečný koncert

Melodia 2023

Ještě toho nebylo dost? Pojďme společně tu velkou slávu zakončit závěrečným koncertem 9. září 2023. Ten je rozdělen do dvou částí, první od 14 hodin s ukončením v 18 hodin. Třešnička přijde večer od 20 hodin. Těšit se můžeš na kapely, taneční soubory, plno dobré zábavy, hudby a veselí. Těšíme se na tebe v Eurocentru v Jablonci nad Nisou.

Melodia 2023 ... Buď součástí i ty!