Vakeras! - Mluvíme!

04.11.2022

I v roce 2022 jsme pokračovali s realizací kurzu romského jazyka, na který plynule navázalo čtení romských autorů k Mezinárodnímu dni romského jazyka v Krajské vědecké knihovně v Liberci. V rámci kurzu romského jazyka se opět utvořila skupina aktivních mládežníků a dospělých, kteří absolvovali základní úroveň A1 během něhož se jim věnovali rodilí mluvčí. Po seznamovacím setkání započala intenzivní výuka, která probíhala každý týden po dobu tří měsíců.

Během dne romského jazyka v Krajské vědecké knihovně přednesly své autorské čtení sestry Dana Hrušková a Iveta Kokyová. Večerem provázel Tomáš Bystrý, to vše za doprovodu romské hudby a dobrého jídla. Podpořit nás přišel také poslanec Parlamentu ČR Jan Berki a náměstek hejtmana Libereckého kraje Petr Tulpa.


Realizace kurzu romského jazyka a akce k Mezinárodnímu dni romského jazyka byly podpořeny z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Libereckého kraje.