Dílny tvořivosti

01.05.2020

V květnu a červnu náš spolek realizoval pod vedením zkušené lektorky Marie Cvoreňové dílny pro děti, zapojili se však i dospělí. Jednou týdně se tak scházely děti různého věku, aby společně tvořily výrobky z nejrůznějších materiálů. Aktivita tak měla především napomoci rozvoji jejich dovedností, ale také účastníky podpořit v budování vztahů mezi vrstevníky. S koncem školního roku přišel také konec dílniček, lektorka Maruška tak všechny pochválila za aktivitu a odměnila je drobnými dárky. Hezké léto, mládežníci, uvidíme se zase na podzim!