Přednáška o specifikách Romů

01.10.2019

V říjnu tohoto roku se uskutečnil kazuistický seminář na téma socio-ekonomická specifika romské menšiny. Tento seminář byl realizován na přání zaměstnanců jednoho z úřadů státní správy. Přednášku vedl ing. Jan Kanaloš spolu s pozvanými kolegyněmi, a to bc. Marcelou Surmajová z Poradny barevné soužití a Ivetou Bílkovou, romskou aktivistkou z Liberce. Pro účastníky bylo připraveno také drobné sladké občerstvení v duchu romské kuchyně. Účastníci se aktivně zapojovali, během prezentace se doptávali, přinášeli své vlastní zkušenosti s Romy. Vesměs byly tyto pozitivní. O tom, že téma účastníky zaujalo a bylo opravdu přínosné společně s Romy diskutovat, svědčí i délka semináře, která se nakonec protáhla na pět hodin.

Seminář se nejdříve zaměřil na označení Romů, ing. Jan Kanaloš osvětlil, proč jsou Romové a nikoli Cikáni. Dále následoval stručný výklad historie Romů, jelikož právě v historii je možné najít odpovědi na mnoho otázek a odůvodnění v záležitostech, které se Romů přímo týkají. Z Indie také Romové pocházejí a přinesli si z ní některá svá specifika. Historie pokračovala obdobím vlády Marie Terezia a jejího syna Josefa II, 1. světovou válkou a První republikou, 2. světovou válkou a obdobím komunismu. Debata byla dále vedena nad utkvělými představami o Romech a nad tématem anticiganismu. Závěr byl věnován specifikům romské komunity.

Instituce, ve které se seminář odehrávala si nepřála zveřejnit své jméno.