Soustředění Romano Rat

02.07.2020

Začátkem července skupinka našich dětí a mládeže vycestovala na Turnovsko do kempu na Malé Skále. Jejich výprava měla jasný cíl - upevnění vazeb ve skupině a pohybové soustřední. I o prázdninách se musí určitou formou pracovat. Program byl opravdu nabytý, vše se navíc odehrávalo za dohledu vedoucí a garanta skupiny. Jsme rádi, že se nám daří naplňovat cíle, které jsme se si stanovili - mladí lidé se stávají aktivní součástí komunity a lépe tak odolávají sociálnímu vyloučení. V nejbližších týdnech čeká Romano Rat několik akcí a vystoupení, věříme tedy, že budou všichni řádně připravení.