Živá příroda znamená živá komunita

12.09.2020

V září se v naší komunitní garáži uskutečnil seminář s odborníkem na rostlinstvo panem Václavem Lenkem. Tento malý kurz měl za cíl přimět mládež vnímat přírodu kolem sebe a ukázat si něco i z praktického hlediska. Pan Lenk tentokrát přinesl mucholapky různých druhů a velikostí, takže bylo opravdu čím oku polahodit. Komunitní garáž k tomuto semináři poskytuje přímo vhodné prostředí, a tak jsme mohli využít i dešťovou vodu, kterou při dešti zachytáváme. Na závěr jsme společně s mládežníky přikročili i k praktické části semináře a každý si tak zasadil svou vlastní mucholapku. V prosinci si ověříme, jak přítomným utkvěly nabyté vědomosti a jestli ty své ratolesti nepřekrmili.